پروژه ای دیگر از رایکو! 🤯صندوق مردم نهاد صادق آبادصندوق مردم نهاد صادق آباد در سال 1398 فعالیت خود را در شهرستان رفسنجان آغاز کرده است، این صندوق مردم نهاد توانسته است در مدت کوتاه فعالیت خود با برنامه ریزی و مدیریت های پویای مدیران جوان خود، خود را به بزرگترین صندوق مردم نهاد شهرستان رفسنجان و یکی از بزرگترین و پیشتاز ترین صندوق های مردم نهاد استان کرمان تبدیل کند.
صندوق مردم نهاد صادق آباد
پلتفرموب سایت
نوع کسب و کارصندوق مردم نهاد
مکانرفسنجان
ما چه کاری انجام دادیم ؟!
طراحی رابط کاربری
طراحی رابط کاربری
طراحی پنل مدیریت
طراحی پنل مدیریت
طراحی وب سایت
طراحی وب سایت
طراحی نهایی
صندوق مردم نهاد صادق آباد
تکنولوژی های استفاده شده
فرانت
Next JsNext Js
ReactReact
JavaScriptJavaScript
HTMLHTML
CSSCSS
WebpackWebpack
بک اند
SpringSpring
PostgresPostgres
DockerDocker
رابط کاربری و مدیریت پروژه
FigmaFigma
JiraJira