پروژه ای دیگر از رایکو! 🤯سامانه مدیریت صندوق های مردم نهادصندوق مردم نهاد صادق آباد یکی از بزرگترین صندوق های مردم نهاد استان کرمان می باشد. این صندوق با عضو گیری بیش از 600 عضو فعال و وام دهی سالیانه ی بیش از 20 میلیارد ریال توانسته است در مدت کوتاه فعالیت خود، خود را به برترین صندوق مردم نهاد شهرستان رفسنجان و یکی از صندوق های برتر استان کرمان تبدیل کند.
سامانه مدیریت صندوق های مردم نهاد
پلتفرموب سایت، اندروید
نوع کسب و کارمدیریت مالی
مکانرفسنجان
ما چه کاری انجام دادیم ؟!
طراحی رابط کاربری
طراحی رابط کاربری
طراحی پنل مدیریت
طراحی پنل مدیریت
طراحی وب سایت
طراحی وب سایت
طراحی نرم افزار اندروید
طراحی نرم افزار اندروید
طراحی نهایی
سامانه مدیریت صندوق های مردم نهاد
تکنولوژی های استفاده شده
فرانت
ReactReact
JavaScriptJavaScript
HTMLHTML
CSSCSS
WebpackWebpack
بک اند
SpringSpring
PostgresPostgres
DockerDocker
اندروید
AndroidAndroid
KotlinKotlin
رابط کاربری و مدیریت پروژه
FigmaFigma
JiraJira